Obrábanie

Na základe výkresovej dokumentácie vám vypracujeme cenovú ponuku a v prípade akceptáce sa pustíme do výroby vašich požiadaviek