Montáž

Spoločnosť Duma Construct s.r.o. sa zaoberá aj montážnymi či demontážnymi prácami.

– Vzduchotechnika
– Klimatizácie
– Sprinklerov
– Kotlov
– Strojovne

A mnoho ďalších podľa požiadaviek zákazníka.